Svenska English العربية

Om Kompisbyrån

Kompisbyrån är en ideell organisation som digitalt skapar kontakt mellan nya och etablerade svenskar med liknande intressen. Kompisbyrån startades 2014 av Emma Hammar och Cecilia Holmgren med en vision om att öka gemenskapen i samhället genom att förenkla förutsättningar till fler vardagsmöten mellan människor med olika bakgrund, erfarenhet och kultur. Syftet är att prata svenska under 1 timmes fika. Det är det vi kallar för en kompisfika.

Vi har verksamhet i tio städer i Sverige; Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. Möjliggör vi tillräckligt många möten får nya svenskar bättre svenskkunskaper, breddat socialt nätverk och ökade möjligheter till jobb. Fler vardagsmöten leder också till en ökad förståelse för varandra och en berikande tillvaro. För att nämna en bråkdel.

“En fika är något som av många ses som centralt i svensk kultur och är associerat med något lättsamt, avslappnat och roligt. Därför tycker vi att det är väldigt passande att träffas och öva svenska över just en fika.” - Emma Hammar och Cecilia Holmgren, grundare av Kompisbyrån

Vi som jobbar med Kompisbyrån

Vi som jobbar med Kompisbyrån

Kansli
Linda Kaplan, operativ ledare, linda@kompisbyran.se
Clara Wäppling, projektledare, clara@kompisbyran.se
Emma Hammar, grundare och verksamhetsledare (föräldraledig), emma@kompisbyran.se

IT
Jon Gotlin, IT-ansvarig
Andreas Lundquist, IT

Kompisledare
Helena Rewucha, Kompisledare Göteborg
Robert Thörnqvist, Kompisledare Göteborg
Jens Östgaard, Kompisledare Göteborg
Helena Wannberg, Kompisledare Örebro
Sofia Winroth, Kompisledare Örebro
Nienke Bakker, Kompisledare Kalmar

Ambassadörer
Hedda Grew, ambassadör Linköping
Gabriella Hernqvist, ambassadör matchning
Cecilia Holmgren, grundare och ambassadör matchning
Hanna Magnusson, ambassadör matchning
Jonas Ouadih, ambassadör Malmö
Heydar Sheykhali, ambassadör matchning
Jennifer Silander, ambassadör matchning
Alexander Unge, ambassadör matchning

Eventansvariga
Mari Multamäki, eventansvarig Stockholm
Elisabeth Rimér-Asplund, eventansvarig Stockholm
Maria Waldekranz, eventansvarig Stockholm
Oliva Wideroth, teamledare eventansvariga Stockholm

Frågor?
Fikakompis/Musikkompis: matchning@kompisbyran.se
Startkompis: start@kompisbyran.se
Göteborg: goteborg@kompisbyran.se
Kalmar: kalmar@kompisbyran.se
Malmö: malmo@kompisbyran.se
Stockholm: stockholm@kompisbyran.se
Örebro: orebro@kompisbyran.se
Event: event@kompisbyran.se
Samarbete, rekrytering eller press: emma@kompisbyran.se
Övrigt: kontakt@kompisbyran.se