Svenska English العربية

Allmänna villkor

Kompisbyrån förmedlar kontakten mellan personer som är nya i Sverige med personer som har bott i Sverige länge.

 • Tanken är att ge dig möjlighet att träffa flera olika personer med annan bakgrund än din egen, för att kunna utöka ditt sociala nätverk.
 • Kompisbyrån matchar ihop nya fikakompisar baserat på liknande intressen och nya startkompisar baserat på den kommun ni bor i.
 • Som fikakompis måste du kunna träffas i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås eller Örebro. Vi hoppas kunna länka samman nya kompisar i fler städer i framtiden.
 • Kompisbyrån ansvarar endast för att länka samman personer som har bott i Sverige under kortare tid med personer som har bott i Sverige länge.
 • Utgångspunkten är att en kompisfika eller startkompisträff med samma person sker en gång. Kommer ni bra överens får ni gärna träffas igen själva. Vill du träffa en ny person, loggar du in och gör en ny förfrågan.
 • Alla över 18 år (myndiga) får delta.
 • Att registrera sig hos Kompisbyrån är gratis. Ev. fika eller andra kostnader kopplade till mötet betalar varje person själv.
 • Kompisbyrån rekommenderar att ni träffas ungefär 1 timme på ett offentligt ställe i stadens centrala del.
 • Vår ambition är att hitta en ny kompis till dig inom 30 dagar. Det innebär att du kan få vänta.
 • När vi har tagit emot din ansökan, bekräftar vi detta genom att skicka ett email till dig.
 • Respektera varandra. Kom ihåg att en avbokning påverkar en annan person som har planerat och sett fram emot ert möte. Tänk efter en extra gång innan du anmäler dig, att du verkligen vill vara med.
 • Det är den etablerade personens huvudansvar att ni kommer i kontakt med varandra inom 7 dagar från att ni fått ett matchningsmail från oss. Byt gärna telefonnummer med varandra för att lättare bestämma möte. Om du inte har sett något email från oss på ett tag, glöm inte att kolla din skräppost/spamfilter eller kontakta oss.
 • Du måste behandla alla på ett respektfullt sätt. Tänk på att vara tydliga mot varandra då språkskillnader kan skapa missuppfattningar.
 • Du delar Kompisbyråns syn på alla människors lika värde. Det gäller oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Kompisbyrån kan inte garantera att vi hittar en ny kompis till dig men vi gör alltid vårt bästa.
 • Vi vill hela tiden bli bättre på vårt arbete. Därför kontaktar vi dig efter ert möte för att fråga hur det var.
 • Till dig som skickar in en förfrågan om att bli kompis i Danderyd: Kompisbyrån i Danderyd möjliggörs i samarbete med Danderyds kommun och den ideella organisationen “Alla Tillsammans i Danderyd”. Genom att godkänna Kompisbyråns villkor godkänner du att personer från kommunen, samt från föreningen “Alla Tillsammans i Danderyd”, kan komma att kontakta dig via telefon eller mail med information och stöd relaterad till din anmälan.
 • Integritetspolicy

  Kompisbyrån (Organisationsnummer 802492-6050) är personuppgiftsansvarig för uppgifterna du lämnar till oss.

  Kompisbyrån använder dina personuppgifter i följande syften:

  1. Kompisbyrån använder de personuppgifter som du har lämnat om dig själv för att matcha ihop dig med en annan av våra användare. Exempelvis för en fikakompis eller startkompis. I detta ingår att vi presenterar deltagare som vi har matchat ihop för varandra med namn.
  2. Vi kan också komma att bjuda in dig till Kompisbyråns aktiviteter eller erbjudanden.
  3. Informationen används för att kunna besvara frågor, driva och förbättra vår webbplats och program.
  4. Dina personuppgifter kan delas med andra aktörer om det krävs för att Kompisbyrån ska kvalificera sig för stöd eller bidrag. Detta kan gälla offentliga organ eller privata företag som sponsrar Kompisbyråns verksamhet. Dessa andra aktörer har inte tillåtelse att använda dina personuppgifter till marknadsföring eller till något annat än för att undersöka att vår verksamhet når upp till deras krav.
  5. Utöver detta så måste Kompisbyrån lämna vidare dina uppgifter om det framgår av lag att vi måste det.
 • Kompisbyråns personuppgiftshantering grundar sig på samtycke. När du registrerar dina personuppgifter hos Kompisbyrån ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke och då tar vi bort de uppgifter vi har sparade om dig. Du kan välja om du vill att vi ska ta bort alla eller bara vissa av uppgifterna.
 • Dina personuppgifter förs inte över till tredje land (det vill säga land utanför EU/ESS).
 • Om du vill avregistrera dig, skicka ett e-mail till kontakt@kompisbyran.se
 • Utöver att få dina personuppgifter raderade har du även rätt få dina personuppgifter rättade, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt få ett utdrag av av de uppgifter som Kompisbyrån har om dig. Du kan även göra en invändning mot en särskild behandling. Om du vill något av detta kontakta: kontakt@kompisbyran.se
 • Kompisbyrån bistår dig om du vill få dina personuppgifter hos oss flyttade till en annan tjänst (så kallad dataportabilitet) en sådan begäran skickas till kontakt@kompisbyran.se
 • Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dessa personuppgiftsbehandlingar och om du anser att de behandlas felaktigt så har du rätt att lämna klagomål hos dem. Mer information om detta hittar du här.
 • Kompisbyrån lagrar dina personuppgifter tills det att du väljer att ta bort dem eller att ditt konto varit inaktivt i 36 månader.

Tack för att du accepterar Kompisbyråns villkor!